Fler möjligheter - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ditt ärende prövat utanför Göta Klinik!

1 - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister om privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör ett lägre belopp än 2 000 kronor eller medicinska bedömningar.

Fler undantag finns och framgår av ARN:s hemsida. Anmälan till ARN måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till Göta Klinik.

08-508 860 00
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden >

2 - Inspektion för vård & omsorg (IVO)

IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Skulle du ha klagomål på sjukvårdspersonal eller behandlingar inom hälso- och sjukvården kan IVO hjälpa pröva ditt ärende!

010-788 50 00

Inspektionen för vård och omsorg

Box 45184

104 30, Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg >

3 - Konsumentverket

Till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

0771-525 525
Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad

Hallå konsument >

4 - Patientskadenämnden

Patientskadenämnden är en rådgivande nämnd till försäkringsbolagen. Nämnden ska på begäran av patient, vårdgivare, försäkringsbolag eller domstol yttra sig i skadeärenden som rör patientförsäkringen.

Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Patientskadenämnden >

Har du förslag på förbättringar?

Vi letar ständigt efter nya sätt att bli bättre! Har du ett förslag på hur vi kan bättra oss?

Skriv ditt förslag till oss på info@gotaklinik.se idag!

/Teamet på Göta Klinik